Võ Lâm Truyền Kỳ I Trang Bị Tím 2009
 
H?i Qun Thin ?a V Lm - Tuy?t Ph?m PK 13 Mn Phi - Trang B? Xanh/Tm