Hệ Thống Phi Phong


  CHẾ TẠO PHI PHONG


  - Người chơi cần thu thập đủ các yêu cầu mới có thể chế tạo
  - Điểm Danh Vọng: tham gia các hoạt động trong game để nhận
  - Điểm Vinh Dự: thi đấu liên đấu hàng tháng để nhận
  - Điểm Hoàng Kim: được dung luyện từ trang bị HKMP
  - Kim Phiếu: được mua tại NPC với giá 10.000 vạn/phiếu
  - Võ Hiệp 10/15/16/17/18: sẽ được giảm giá 10/20/30/40/50% khi mua Kim Phiếu
  - Lưu ý, Kim Phiếu là vật phẩm khoá vĩnh viễn
  - Phi Phong chế tạo thành công sẽ là vật phẩm vĩnh viễn, có thể giao dịch
  HOÁN ĐỔI PHI PHONG


  - Người chơi có thể tự do hoán đổi phi phong theo ý muốn
  KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT
  - Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ: Sau khi kích hoạt chiêu thức này, nhấn chuột trái vào bảng chiêu thức bên tay phải sẽ xuất hiện 2 chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ, 1 cái chủ động và 1 cái bị động.


  - Nhấn chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ vào chỗ không có thời gian chờ và sử dụng trong vòng 4 giây.


  - Có thể đặt phím tắt cho chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ (thứ 2) để sử dụng dịch chuyển tức thời.  KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG  Gửi lúc 15/03/2022