Nhiệm Vụ Côn Lôn
   

  Giới thiệu

  conlon1Thuộc tính: Thổ

  Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là yếu nhất trong tất cả những thuộc tính, sinh mạng tăng lên ít hơn so với những thuộc tính khác.

  Hệ Thổ chỉ có thể gia nhập đạo gia. Võ Đang chính phái và Côn Lôn trung lập đều là đạo này. Võ Đang chú trọng tu luyện nội công và kiếm thuật, Côn Lôn lại tập trung vào đạo thuật truyền thống.

  Kỹ năng môn phái

  VCôn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực,cách xa và rất ít khi liên hệ với Trung Nguyên. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Luân phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

  Nhờ hồng phước của tiền nhân, các vị chưởng môn kế tiếp đều có tài lược, không ngừng làm lớn mạnh Côn Lôn phái, khiến nó dần trở thành môn phái lớn trong Giang hồ, hùng cứ Tây vực, cùng tranh quyền với các đại môn phái.

  Tuyệt học trấn phái là "Ngũ Lôi Chính Pháp" có thể rèn luyện đến tầng thứ 20.

  Đệ tử phái này có cả nam lẫn nữ, chuyên dùng đạo chú. Tuy tin vào đạo Giáo nhưng lại được phép hôn phối.

  Một số chiêu thức của Côn Luân phái: Ngũ Lôi Chính Pháp, Nhất Khí Tam Thanh Phù, Khi Hàn Ngạo Tuyết, Côn Lôn đao Pháp.

  kynangmonphai_conlon


  Bảng thống kê chiêu thức

  hethongchieuthuc_conlon


  Bản đồ môn phái

  map01_CL

  Bản đồ môn phái

  NPCs

  Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Côn Lôn.

  NPC binh khí (210/195)

  binhkhi_trantamPhụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Côn Lôn.

  Chưởng môn phái Côn Lôn (Chính Điện)

  chuongmon_tuyencotuÔng sẽ giao những nhiệm vụ quan trọng cho các đệ tử môn phái...

  Con gái của chưởng môn Côn Lôn (179/195)

  dongtichnhanGiao nhiệm vụ Xuất sư Côn Lôn cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Tiêu Phù Chân Quân.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

  NPC dược phẩm (198/207)

  duocpham_tranniemPhụ trách việc cung cấp dược phẩm của Côn Lôn phái.

  NPC nhiệm vụ (Thiên Vi Điện)

  trangthietbi_ngocthuGiao nhiệm vụ Côn Lôn cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hiệu Thụ Phù Thiên Tướng, học được tuyệt kỹ Mê Tung Hoan Ảnh, Cuồng Phong Sậu Điện.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

  NPC nhiệm vụ (Tử Vi Điện)

  thanhlientuGiao nhiệm vụ Côn Lôn cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hiệu Thụ Phù Thiên Tướng, học được tuyệt kỹ Khi Hàn Ngạo Tuyết, Cuồng Phong Sậu Điện.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

  NPC nhiệm vụ (191/201)

  thantuclaonhanGiao nhiệm vụ cấp 20, nhiệm vụ cấp 90 và một số nhiệm vụ quan trọng khác...

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.  Nhiệm vụ cấp 10


   Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử.Học được võ công:
    Côn Lôn Đao Pháp conlondaophapCôn Lôn Kiếm Pháp conlonkiemphapThanh Phong Phù.Thúc Phược Chú thucphuocchu
   Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo và Linh Chi.
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.
   Bước 3: Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 20


   Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp.Học được võ công: Ky Bán Phù kybanphuNơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động tầng 1 (288/205).
   Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).
   Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 30


   Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp.Học được võ công:
    Thiên Tế Tấn Lôi thientetanloiThiên Thanh Địa Trọc thienthanhdiatrocNhất Khí Tam Thanh nhatkhitamthanhBắc Minh Đáo Hải bacminhdaohai
   Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu ...
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Tuyết Báo động tầng 1 (288/201).
   Bước 3: Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.
   Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 40


   Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp.Học được võ công:
    Khi Hàn Ngạo Tuyết khihanngaotuyetKhí Tâm phù khitamphu
   Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm.
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188).
   Bước 3: Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu.
   Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).
   Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.
   Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 50


   Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng.Học được võ công:
    Mê Tung Hoan Ảnh metunghoananhCuồng Phong Sậu Điện cuongphongsaudien
   Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223).
   Bước 3: Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).
   Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Núm tóc.
   Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ Xuất Sư


   Sẽ được phong là: Tiên Phù Chân Quân. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) nhận nhiệm vụ tìm Ngũ Sắc Thạch.
   Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).
   Bước 3: Vào Lưu Tiên Động Tầng 1, đánh bại Truy Hồn (211/203), (208/197). Lấy được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng 2. Lưu ý: Đánh đến khi nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.
   Bước 4: Vào Lưu Tiên Động Tầng 2 (Chọn dòng thứ 2 "Tụy Nhân" để mở cửa động tầng 2), đánh bại Thừa Phong (201/188), (194/194), lấy được Viêm Đế Tỏa.
   Bước 5: Vào Lưu Tiên Động Tầng 3 (Chọn dòng thứ 4 "Tinh Vệ" để mở cửa động tầng 3), đánh bại Lưu Tinh (208/193), (215/197), lấy được Thiếu Hạo Tỏa.
   Bước 6: Vào Lưu Tiên Động Tầng 4, (Chọn dòng thứ 1 "Xuân" để mở cửa động tầng 4) đánh bại Tật Điện (202/196), (201/191), lấy đươc Chuyên Húc Tỏa.
   Bước 7: Vào Lưu Tiên Động Tầng 5 (Chọn dòng thứ 2 "Đất trời phân đôi" để mở cửa động tầng 5), đánh bại Nữ Thích Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.
   Bước 8: Khi lấy đủ 5 vật phẩm tiến vào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 "Hai bức tượng súc vật bằng gỗ" để mở cửa động tầng cuối), mở rương tại (199/199) lấy được Ngũ Sắc Thạch.
   Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tại Chính Điện giao Ngũ Sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử , hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn


   Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.Phần thưởng:
    Ngũ Lôi Chính Pháp nguloichinhphapSương Ngạo Côn Lôn suongngaocolon
   Được phong làm: Hộ Pháp Chân Quân.

  Nhiệm vụ cấp 90


   Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.Phần thưởng:
    Ngạo Tuyết Tiêu Phong ngaotuyettieuphongLôi Động Cửu Thiên loidongcuuthien

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).


  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.
   Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra, thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất.
   Bước 3: Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.
   Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204). Lưu ý : Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt được 2 anh em Ngư - Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.
   Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân , hoàn thành nhiệm vụ.

  Kỹ năng cấp 120 - Lưỡng Nghi Chân Khí


  Học kỹ năng


  Vật phẩmGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Đại Thành Bí Kíp 120
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 100 Tiền Đồng.Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.Hạn sử dụng: 30 ngày.

  Thông tin kỹ năng


  Võ Lâm Truyền Kỳ


  Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


   Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạn hãy đi đến Phượng Tường phủ, tiếp đến Long Môn trấn, rồi đi lên hướng Bắc là tới. Khi đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm đến Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhận lời đi giúp cô ta bắt con Kim Tơ Hầu.
   Bước 2: Đi thẳng lên hướng Bắc đến Khoái Hoạt Lâm tìm con Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng chưa thể bắt được nó.
   Bước 3: Bạn hãy tìm 1 chùm quả Sơn Lý Hồng (214/207) là loại thức ăn ưa thích nhất của con Kim Tơ Hầu. Cuối cùng các hạ cũng bắt được con khỉ lông vàng đó và đem về cho Đồng Tịch Nhan.
   Bước 4: Sau đó các hạ vào Chính Điện để ra mắt Tuyền Cơ Tử (190/195) và trở thành đệ tử ký danh của phái Côn Lôn.

  Gửi lúc 04/07/2014