Chiến Thần Tống Kim  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Công kích kỹ năng +20%

  Thời hạn vĩnh viễn
  Đạt 4 lần Top 1
  Chiến Thần Tống Kim Tuần


  thien ha     chien
  Gửi lúc 18/07/2023