Vòng Quay May Mắn  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN DANH HIỆU
  CÁCH NHẬN
  Nhất Khí Thanh Long

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 2.000 vòng quay
  Nhị Phàm Tiên Tử

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 4.000 vòng quay
  Tam Hoa Bỉ Ngạn

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 6.000 vòng quay
  Tứ Phổ Kim Quang

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 8.000 vòng quay
  Ngũ Bá Phong Thần

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 10.000 vòng quay


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu thập đủ 10 mảnh uy danh
  NGOẠI TRANG THẦN MÃ
  THÔNG TIN
  YÊU CẦU
  Hãn Huyết Thần Câu

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Huyết Sắc Hùng Anh

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Kim Tiên Thỏ Ngọc

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Đại Cừu Quý Tộc

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Thanh Trúc Panda

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài

  Gửi lúc 19/07/2023