Vòng Quay May Mắn  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN DANH HIỆU
  CÁCH NHẬN
  Nhất Khí Thanh Long

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 2.000 vòng quay
  Nhị Phàm Tiên Tử

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 4.000 vòng quay
  Tam Hoa Bỉ Ngạn

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 6.000 vòng quay
  Tứ Phổ Kim Quang

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 8.000 vòng quay
  Ngũ Bá Phong Thần

  Sinh lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%

  (có thể cộng dồn)

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc 10.000 vòng quay


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu thập đủ 10 mảnh uy danh
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cần 10 mảnh uy danh để nâng cấp
  NGOẠI TRANG THẦN MÃ
  THÔNG TIN
  YÊU CẦU
  Hãn Huyết Thần Câu

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Huyết Sắc Hùng Anh

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Kim Tiên Thỏ Ngọc

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Đại Cừu Quý Tộc

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài
  Thanh Trúc Panda

  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1000 lễ vật thần tài

  Gửi lúc 19/07/2023