Nhiệm Vụ Nga My
   

  Giới thiệu

  ngamy1Thuộc tính: Thủy

  NNgười thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả.

  Hệ Thủy chỉ để cho nữ giới lựa chọn, đó có thể là phái Nga My chính phái hoặc phái Thúy Yên trung lập. Võ công của nữ nhi đều mềm mại và uyển chuyển như các cô vậy. Đệ tử phái Nga My phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác. Thúy Yên cũng có rất nhiều thuật phòng thân, không truyền cho người ngoài.

  Kỹ năng môn phái

  Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.

  Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

  Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.

  Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

  kynangmonphai_ngamy


  Bảng thống kê chiêu thức

  hethongchieuthuc_ngamy


  Bản đồ môn phái

  map01_NM

  Bản đồ môn phái

  NPCs

  Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Nga My.

  Bái Nguyệt Tiên Tử (Tả Biên Điện)

  bainguyettientu_totuhinhGiao nhiệm vụ Nga My cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Thanh Liên Tiên Tử, học được tuyệt kỹ cực kỳ hữu dụng và quan trọng là Lưu Thủy.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

  NPC binh khí (248/306)

  binhkhi_dieulinhPhụ trách việc cung cấp binh khí cho đệ tử Nga My phái.

  NPC nhiêm vụ (Giảng Kinh Đường)

  dieunhuGiao nhiệm vụ Nga My cấp 20 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Cẩm Y Ni , học được tuyệt kỹ Từ Hằng Phổ Độ.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

  NPC dược phẩm (242/307)

  duocpham_dieukhietPhụ trách việc cung cấp dược phẩm cho đệ tử Nga My phái.

  Hoành Ba Tiên Tử (229/320)

  trangthietbi_duongkhinhPhụ trách nhiệm vụ ký danh đệ tử Nga My phái, đây là một nhiệm vụ khá quan trọng vì phải hoàn thành nhiệm vụ này bạn mới có thể vào Nga My mua máu chiến trường.

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

  NPC trang thiết bị (209/194)

  trangthietbi_dieutamPhụ trách cung cấp các trang thiết bị cho các môn đệ Thiếu Lâm.

  Chưởng môn phái Nga My (Chánh Điện)

  truongmon_thanhhieu_suthaiGiao những nhiệm vụ quan trọng Nga My như nhiệm vụ cấp 50, nhiệm vụ trùng phản sư môn và nhiệm vụ cấp 90 ...

  Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.  Nhiệm vụ cấp 10


   Sẽ được phong là: Vũ Y Ni.Học được võ công:
    Nga My Kiếm pháp ngamykiemphapNga My Chưởng pháp ngamychuongphap
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.
   Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.
   Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).
   Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.
   Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.
   Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.
   Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.
   Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 20


   Sẽ được phong là: Cẩm Y Ni.Học được võ công: Từ Hàng Phổ Độ tuhangphodoNơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giảng Kinh Đường, Diệu Như.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.
   Bước 2: Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (Hổ Trắng) (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.
   Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 30


   Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử.Học được võ công:
    Thôi Song Vọng Nguyệt thoisongvongnguyetTứ Tượng Đồng Quy tytuongdongquyMộng Điệp mongdiep
   Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
   Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà
   Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
   Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 40


   Sẽ được phong là: Thanh Liên Tiên Tử.Học được võ công: Lưu Thủy luuthuyNơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Thiên điện "Bái Nguyệt Tiên Tử" Tô Từ Hinh.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.
   Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).
   Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.
   Bước 4: Đến "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ", sẽ giao "Phù Dung Cẩm Kê".
   Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên :
   - Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang.
   - Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
   - Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
   Bước 6: Trở lại "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, giao "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ" để đổi "Phù Dung Cẩm Kê".
   Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng "Phù Dung Cẩm Kê" đổi "Bách Điểu Triều Phong".
   Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao "Bách Điểu Triều Phong", hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ cấp 50


   Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ.Học được võ công: Phật Tâm Từ Hữu phattamtuhuuNơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
   Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.
   Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta. Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được.
   Bước 4: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ Xuất Sư


   Sẽ được phong là: Thánh Nữ.Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
   Bước 2: ĐTừ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).
   Bước 3: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn


   Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.Phần Thuởng:
    Bất Diệt Bất Tuyệt batdietbattuyetPhật Quang Phổ Chiếu phatquangphochieuPhan Âm Phạn Xướng thanhamphanxuongPhật Pháp Vô Biên phatphapvobien
   Được phong làm:Kim Đỉnh Thánh Nữ.

  Nhiệm vụ cấp 90


   Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.Phần thưởng:
    Tam Nga Tế Nguyệt batdietbattuyetPhong Sương Toái Ảnh phatquangphochieuPhổ Độ Chúng Sinh thanhamphanxuong

   Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể.


  Các bước thực hiện nhiệm vụ


   Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.
   Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".
   Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.
   Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.
   Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.
   Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

  Kỹ năng cấp 120 - Bế Nguyệt Phất Trần


  Học kỹ năng


  Vật phẩmGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Đại Thành Bí Kíp 120
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 100 Tiền Đồng.Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.Hạn sử dụng: 30 ngày.

  Thông tin kỹ năng


  Võ Lâm Truyền Kỳ


  Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


   Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
   Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
   Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:
   - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân
   - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ
   - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
   Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
   Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.


  Gửi lúc 04/07/2014