Võ Lâm Liên Đấu

  DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân
  Sinh lực tối đa +2000
  Nội lực tối đa +2000
  Công kích kỹ năng +20%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Nhì
  Sinh lực tối đa +1500
  Nội lực tối đa +1500
  Công kích kỹ năng +15%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Ba
  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Tư
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn 20 ngày
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (cộng dồn)

  Thời hạn vĩnh viễn
  Thu thập đủ 100 Mảnh Uy Danh

  Gửi lúc 18/07/2023