Công Thành Đại Chiến
  COMING SOON  NPC: Xa Phu Công Thành
  Vị trí: Đứng gần Xa Phu ở các Thành Thị

  1. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN

  - Vào lúc 18h00 -> 19h00 Thứ Sáu hàng tuần, Bang Chủ các Bang Hội đến đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành để đăng kí báo danh
  *Lưu ý: Đến đúng giờ đề đăng kí, nếu có khó khăn vui lòng liên hệ cho BQT kịp thời. Mọi trường hợp quá giờ đăng kí, BQT sẽ không hỗ trợ
  - Bang Hội tham gia đăng kí CTC phải có nhân số không quá 80 người
  - Thành viên Bang Hội phải vào bang trước 24 tiếng
  - Công Thành Chiến chỉ cho phép 1 Bang Hội tham gia tối đa 80 người
  - Chi phí báo danh bao gồm 10.000 vạn lượng

  - Bang Hội đang chiếm thành nào thì không cần báo danh thành đó nữa
  - Không thể Chuyển Vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (đến 23h59 cùng ngày)  2. HƯỚNG DẪN THAM GIA

  - Vào lúc 20h00 Thứ Sáu hàng tuần, các Bang Hội báo danh thành công có thể tiến vào bản đồ công thành thông qua NPC Xa Phu Công Thành
  - Đi bản đồ nào thì đến gặp NPC Xa Phu Công Thành tương ứng
  - Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi thành có 1 Long Trụ
  - Công Thành Đại Chiến bắt đầu từ 20h30 và kết thúc vào lúc 21h30
  - Khi bắt đầu, tất cả Long Trụ đều có trạng thái trung lập
  - Long Trụ nào trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa)
  - Khi kết thúc, Bang Hội chiếm Long Trụ của thành nào thì sẽ trở thành Thái Thú của thành đó
  - 1 Bang Hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ


  *LƯU Ý
  - Khi bắt đầu Công Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang)
  - Nhân sĩ trong chiến trường Công Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm truyền tống
  - Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa Phu Công Thành
  - Khi vào chiến trường, Nhân sĩ có 3 giây bất tử  3.PHẦN THƯỞNG CÔNG THÀNH

  *Phần thưởng ở Xa Phu Công Thành
  - Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
  - Yêu cầu tối thiểu có 30 điểm tích lũy để đủ điều kiện nhận thưởng
  - Nếu Bang Hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn
  - Các thành viên trong Bang đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để nhận thưởng
  - Thời gian nhận thưởng: 21h45-23h00
  - Phần thưởng là các loại lễ bao

  *Phần thưởng ở Lễ Quan Thành Thị
  - Chỉ Bang Chủ mới có thể nhận thưởng tại NPC Lễ Quan ở thành tương ứng
  - Thời gian nhận thưởng: 21h45-23h00
  - Dọn sạch rương trước khi nhận để tránh full tiền vạn
  - Bang Hội chiếm thành Lâm An hoặc Biện Kinh sẽ được tham gia Quốc Chiến Thiên Tử
  Gửi lúc 14/11/2019