Nhiệm vụ Dã Tẩu
  NPC : Dã Tẩu
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (203:198)

  1. NHẬN NHIỆM VỤ

  - Vui lòng đến gặp NPC Dã Tẩu để tiến hành nhận nhiệm vụ.
  - Không yêu cầu cấp độ nhận nhiệm vụ
  - Mỗi nhân vật có thể nhận miễn phí 30 nhiệm vụ/ngày.
  - Khi đã đạt tới 30 nhiệm vụ trong ngày, Quý Nhân Sĩ có thể dùng tiền đồng để nhận thêm 20 nhiệm vụ/ngày (chi tiết xem tại cuối bài viết)
  - Tổng nhiệm vụ đã hoàn thành và số lượng nhiệm vụ có thể nhận trong ngày sẽ hiển thị khi Quý Nhân Sĩ click vào NPC Dã Tẩu.
  - Nếu nhiệm vụ quá khó, Quý Nhân Sĩ có thể lựa chọn dùng 100 vạn để hủy nhiệm vụ hiện tại.
  - Cứ mỗi lần hủy sẽ mất đi một lượt nhiệm vụ trong ngày.

  - Ngoài ra, Quý Nhân Sĩ còn có thể hủy bỏ luôn nhiệm vụ dã tẩu mà không mất bất kỳ chi phí nào.
  - Việc hủy bỏ này sẽ làm mất chuỗi nhiệm vụ đã hoàn thành, reset lại về 0.
  2. PHẦN THƯỞNG DÃ TẪU

  - Mỗi ngày hoàn thành 30 nhiệm vụ dã tẩu liên tục nhận được phần thưởng 50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
  - Mỗi ngày hoàn thành 40 nhiệm vụ dã tẩu liên tục nhận được phần thưởng 150.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
  - Mỗi ngày hoàn thành 50 nhiệm vụ dã tẩu liên tục nhận được phần thưởng 200.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
  - Đặc biệt, khi số lượng nhiệm vụ Dã Tẩu đã hoàn thành đạt tới một mốc nhất định, Quý Nhân Sĩ sẽ được nhận những phần thưởng giá trị như: Tiên Thảo Lộ, Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Trang bị Hoàng Kim...
  - Hơn thế nữa, ở các mốc 500-1000-1500-...-8000, Quý Nhân Sĩ sẽ nhận được một lượng Điểm Kinh Nghiệm khổng lồ và có cơ hội sở hữu Trang Bị Thiên Tứ +5, một trong những vật phẩm Trân Quý bậc nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ.

  THIÊN TỨ BẢO HẠP

  - Nhận thưởng ở các mốc: 1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000
  - Thiên Tứ Bảo Hạp là vật phẩm có thể giao dịch.
  - Mở bảo hạp sẽ nhận được 1 món Trang Bị Thiên Tứ +5 có vị trí tương ứng, random môn phái - random chỉ số có thể giao dịch.
  - Sau khi hoàn thành mốc nhiệm thứ 8000, Quý Nhân Sĩ sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ và nhận phần thưởng Dã Tẩu lại từ đầu.  *LƯU Ý:
  - Trang bị [Thiên Tứ] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái sẽ có dòng chỉ số ẩn khác biệt giữa cấp +6 và +7
  - Quý Nhân Sĩ vui lòng tham khảo hình bên dưới để cân nhắc khi nâng cấp từ +6 lên +7

     3. HOÀN THÀNH NHANH

  - Trong trường hợp không đủ thời gian để làm hết tất cả nhiệm vụ mỗi ngày, Quý Nhân Sĩ có thể sử dụng chức năng Hoàn Thành Nhanh Nhiệm Vụ ở NPC Dã Tẩu.
  - Sử dụng Tiền Đồng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.
  - Nhân vật đạt VIP càng cao thì chi phí tiêu tốn càng thấp.
  4. NHẬN NHIỆM VỤ VƯỢT GIỚI HẠN NGÀY

  - Khi đạt giới hạn 30 nhiệm vụ ngày, Quý Nhân Sĩ có thể lựa chọn tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ.
  - Tối đa được nhận thêm 20 nhiệm vụ mỗi ngày.
  - Mỗi nhiệm vụ nhận thêm sẽ tiêu tốn tiền đồng.
  - Nhân vật đạt VIP càng cao thì chi phí tiêu tốn càng thấp.  Gửi lúc 07/11/2019