Hái Quả Huy Hoàng
  COMING SOON  Quả Huy Hoàng, Quả Hoàng Kim vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!

  Thời gian diễn ra: 19h00 mỗi ngày
  Bản đồ: Hoa Sơn Chiến
  Yêu cầu cấp độ: 90 trở lên
  Dịch chuyển: NPC Xa Phu


  - Mỗi ngày, Quả sẽ xuất hiện tổng cộng 3 đợt:
  Đợt 1: 19h00 quả xuất hiện - 19h05 quả chín
  Đợt 2: 19h10 quả xuất hiện - 19h15 quả chín
  Đợt 3: 19h20 quả xuất hiện - 19h25 quả chín  PHẦN THƯỞNG

  Quả Huy Hoàng
  - Sử dụng sẽ nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  - Mỗi ngày được sử dụng tối đa 5 quả
  - Vật phẩm có thời hạn 7 ngày, không thể vứt bỏ và có thể giao dịch.


  Quả Hoàng Kim
  - Sử dụng sẽ nhận được 200.000.000 điểm kinh nghiệm (có cộng dồn) 1 Mảnh Hoàng Kim Bí Bảo 
  - Đồng thời, có tỉ lệ nhận được
  Huyền Tinh Bảo Rương
  Trang bị An Bang - Định Quốc - Nhu Tình - Hiệp Cốt
  Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

  - Đứng gần người hái quả sẽ nhận được 100.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  - Chỉ có nhân vật đã tham gia Bang Phái mới có thể hái Quả Hoàng Kim
  - Mỗi ngày được sử dụng tối đa 2 quả
  - Vật phẩm có thời hạn 7 ngày, không thể vứt bỏ và có thể giao dịch.  LƯU Ý
  - Nhân vật cấp độ 60 trở lên mới có thể sử dụng quả.
  - Nhân vật cấp độ 90 trở lên mới có thể hái quả.
  - Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả.
  - Thời gian chờ khi hái quả là 10 giây. Trong thời gian đó nếu nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.


  Gửi lúc 04/12/2019