Hướng Dẫn Cày Xu Từ Hoạt Động Trong Game
      
  TÊN HOẠT ĐỘNG
  HƯỚNG DẪN CÀY XU
  CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG
  Dã Tẩu
  Hoàn thành liên tục 30 nhiệm vụ: ? xu
  40 nhiệm vụ: ? xu
  50 nhiệm vụ: ? xu
  xem hướng dẫn
  Vượt Ải
  Hoàn thành vượt ải: ? xu
  xem hướng dẫn
  Phong Lăng Độ
  Tiêu diệt Boss Thủy Tặc: ? xu
  xem hướng dẫn
  Cẩm Nang Hoàng Kim
  Dùng Max 2000 cái/ngày:
  xem hướng dẫn
  Boss Hoàng Kim
  Kết liễu Boss Tiểu: ? xu
  Kết liễu Boss Đại: ? xu
  xem hướng dẫn
  Hái Quả Huy Hoàng
  Ăn Quả Huy Hoàng (cao): ? xu
  Ăn Quả Hoàng Kim: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Tống Kim
  Top 1 - 10:
  xem hướng dẫn
  Đấu Trường Sinh Tử
  Đánh bại người chơi khác: ? xu
  xem hướng dẫn
  Nguyệt Ca Đảo
  Kết liễu Boss Tiểu Nguyệt Ca:
  Kết liễu Boss Đại Nguyệt Ca:
  Đánh bại người chơi khác:
  xem hướng dẫn
  Công Thành Chiến
  Chiếm 7 thành: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Quốc Chiến Thiên Tử
  Chiến thắng: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Hỗ Trợ Bang Hội
  Lương Tuần: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Boss Kiếm Tiên Lý Bạch
  Kết liễu Boss: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Boss Vô Danh Thần Tăng
  Kết liễu Boss: ? KNB
  xem hướng dẫn
  Vận Tiêu Cá Nhân
  Thành công: ? xu
  Cướp tiêu: ? xu
  xem hướng dẫn
  Bạch Hổ Đường
  Kết liễu Boss Thủ Vệ:
  Kết liễu Boss Mộ Dung Phục:
  Hạ gục người chơi khác:
  xem hướng dẫn
  Hoa Sơn Luận Kiếm
  Thắng vòng đấu 4 5 6:
  xem hướng dẫn
  Anh Hùng Tháp
  Top 1 - 20:
  xem hướng dẫn

   
  Gửi lúc 08/07/2024