Chế Tạo Vũ Khí Bạch Kim [Thiên Tứ]  TÊN TRANG BỊ
  HÌNH ẢNH TRANG BỊ
  NGOẠI TRANG BẠCH KIM
  Mộng Long Giáng Yêu Triền Thủ
  Phục Ma Tử Kim Côn
  Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
  Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
  Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
  Vô Ma Băng Tinh Ngọc Kiếm
  Vô Trần Tử Hà Tuyệt Mệnh Kiếm
  Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
  U Lung Thanh Long Triền Thủ
  Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
  Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
  Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  Đồng Cừu Vân Long Triền Thủ
  Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
  Ma Thị Đồ Long Đao
  Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  Lôi Khung Trấn Long Bảo Kiếm
  Hoa Sơn Phù Vân Chi Kiếm
  Hoa Sơn Độc Cô Tuyệt Kiếm
  thien ha     chien  thien  ha     chien  thien ha     chien
                                           
  Gửi lúc 19/07/2023