Càn Khôn Giới Chỉ


  thien ha     chien
  TÊN HÀO QUANG
  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Độc Tôn Đế Vương
  Không có chỉ số

  Nhận được khi
  dung hợp thành công
  Càn Khôn Giới Chỉ

  Có thể ẩn/hiện tùy ý

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Xoay Chuyển Càn Khôn
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 19/07/2023