[Sự Kiện Tháng] Tân Niên Sum Vầy - Tháng 01  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Phong Hoa Tuyết Nguyệt
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 04/01/2024