[Sự Kiện Tháng] Rước Đèn Trung Thu - Tháng 9  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Huyền Vũ Hào Hiệp
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 30/07/2023