[Ưu Đãi Vĩnh Cửu] Quà Nạp Trọn Đời  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Nhật Nguyệt Kim Quang
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn


  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH SỞ HỮU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  Thời hạn vĩnh viễn
  Cứ nạp 10 triệu nhận 2 mảnh

  Cần đủ 10 mảnh để hợp thành  THẦN MÃ SIÊU QUANG
  CHỈ SỐ
  CÔNG THỨC
  Tốc độ di chuyển +110%
  Thể lực tối đa +1200

  Sinh lực tối đa +3000
  Né tránh +1000
  Sinh lực tối đa +10%
  Phục hồi sinh +6
  Kháng tất cả +15%


  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  1 Sắc Vũ Siêu Quang
  1 Tạo Hóa Siêu Quang
  10.000 Điểm Hoàng Kim

  100% thành công

  Gửi lúc 02/05/2023