[Sự Kiện Hot] Vòng Quay May Mắn - Tháng 05

  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Huyền Vũ Hào Hiệp
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%


  Thời hạn vĩnh viễn
  HÌNH ẢNH UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  YÊU CẦU
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (không cộng dồn với các Uy Danh
  "Top Vòng Quay" khác)


  Thời hạn vĩnh viễn
  Top 1 Bảng Xếp Hạng
  Đại Gia


  NGOẠI TRANG THẦN MÃ
  THÔNG TIN
  YÊU CẦU
  Hãn Huyết Thần Câu

  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1500 lễ vật thần tài
  Huyết Sắc Hùng Anh

  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  1500 lễ vật thần tài
  Kim Tiên Thỏ Ngọc

  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1500 lễ vật thần tài
  Đại Cừu Quý Tộc

  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1500 lễ vật thần tài
  Thanh Trúc Panda

  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn vĩnh viễn
  1500 lễ vật thần tài

  Gửi lúc 27/04/2023