[Sự Kiện Đặc Biệt] Vạn Hoa Khoe Sắc - Tết Nguyên Đán 2023
  TÊN NGOẠI TRANG
  NAM
  NỮ
  Lộc Tân Xuân


  TÊN NGOẠI TRANG
  HÌNH ẢNH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  [Cực Phẩm]

  Thanh Trúc Panda

  Dành riêng cho Thần Mã
  Không có chỉ số


  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Phong Hoa Tuyết Nguyệt
  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Kháng tất cả +20%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 30/12/2022