Sự Kiện Đặc Biệt "Tưởng Nhớ Anh Hùng"
   
  1. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  - Thời gian: Từ sau khi bảo trì đến 0h ngày 12/08/2020
  - Đối tượng: Đẳng cấp 50 trở lên
  - Yêu cầu: Dọn trống hành trang khi sử dụng vật phẩm sự kiện  2. NPC LÃO LÃO
  3. VẬT PHẨM SỰ KIỆN  - Mang Huy Hiệu Vàng đến NPC Tượng Anh Hùng ở trung tâm Tương Dương để tặng.

  đang cập nhật  4. PHẦN THƯỞNG

  - Mỗi nhân vật có thể tặng tối đa 1000 huy hiệu.
  - Khi sử dụng huy hiệu đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  - Mỗi nhân vật có 1 lần reset lượt sử dụng. Tiêu tốn 20.000 vạn để reset.

  *Đặc biệt, tại máy chủ Tường An:
  - Khi sử dụng Huy Hiệu Vàng sẽ được x2 điểm kinh nghiệm
  - Mỗi nhân vật có 3 lần reset lượt sử dụng. Tiêu tốn 20.000 vạn để reset.
  - Phần thưởng lần 1 sẽ bao gồm các vật phẩm như hình bên dưới và tặng thêm 5.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
  - Phần thưởng lần 210.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
  - Phần thưởng lần 315.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn

  đang cập nhật


  - Linh Hồn Đơn được dùng để triệu hồi Boss Hoàng Kim (xem hướng dẫn chi tiết)
  - Mảnh Vô Danh Giới Chỉ và Vô Danh Chỉ Hoàn được dùng để chế tạo Nhẫn Vô Danh (xem hướng dẫn chi tiết)


  *LƯU Ý QUAN TRỌNG

  - Nhân vật đạt cấp 50+ mới có thể tham gia.
  - Nhẫn Vô Danh là cực phẩm trân quý, để sở hữu nó, người chơi chỉ có thể mua tại Shop Liên Đấu (trị giá 1.000.000 điểm vinh dự) hoặc thông qua việc chế tạo từ Mảnh Vô Danh.
  Gửi lúc 12/07/2020