Sự Kiện Hàng Ngày "Khai Mở Hoàng Kim"
    Khai Mở Hoàng Kim là sự kiện được mở sau khi đua top, kéo dài vĩnh viễn, diễn ra cố định hàng ngày. Khi tham gia sự kiện này, Quý Nhân Sĩ sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

  1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  - Đối tượng: Đẳng cấp 50 trở lên
  - Yêu cầu: Dọn trống hành trang khi sử dụng vật phẩm sự kiện  2. NPC SỰ KIỆN TÔN GIẢ
  3. VẬT PHẨM SỰ KIỆN  - Khi mua Chìa Khóa, Quý nhân sĩ sẽ được tự do lựa chọn dùng Điểm Tống Kim, Tiền Đồng hoặc Tiền Vạn tùy ý.
  - Mỗi nhân vật được mua tối đa 7 Chìa Khóa Bạc7 Chìa Khóa Đồng mỗi ngày.
  - Đối với nhân vật có phúc lợi VIP sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua.


  Thông tin tính năng VIP vui lòng xem tại: Hệ thống Phúc Lợi VIP  5. PHẦN THƯỞNG
  6. HOÀNG KIM NGUYÊN KHỞI  - Mỗi khi dùng Chìa Khóa Bạc, Quý nhân sĩ sẽ nhận được 1 Mảnh Chìa Khóa
  - Sưu tập đủ 49 mảnh, mang đến NPC Sự Kiện Tôn Giả để chế tạo Chìa Khóa Hoàng Kim
  - Sử dụng Chìa Khóa Hoàng Kim mở bảo rương sẽ chắc chắn 100% nhận được trang bị HKMP
  - Mảnh Chìa Khóa và Chìa Khóa Hoàng Kim là các vật phẩm khóa vĩnh viển, không thể giao dịch


  Gửi lúc 25/03/2020