Sự Kiện "Khai Mở Hoàng Kim"
    Khai Mở Hoàng Kim là sự kiện được mở sau khi đua top, kéo dài vĩnh viễn, diễn ra cố định hàng ngày. Khi tham gia sự kiện này, Quý Nhân Sĩ sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

  1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  - Đối tượng: Đẳng cấp 50 trở lên
  - Yêu cầu: Dọn trống hành trang khi sử dụng vật phẩm sự kiện  2. NPC SỰ KIỆN TÔN GIẢ
  3. VẬT PHẨM SỰ KIỆN  - Khi mua Chìa Khóa, Quý nhân sĩ sẽ được tự do lựa chọn dùng Điểm Tống Kim, Tiền Đồng hoặc Tiền Vạn tùy ý.
  - Mỗi nhân vật được mua tối đa 7 Chìa Khóa Bạc7 Chìa Khóa Đồng mỗi ngày.
  - Đối với nhân vật có phúc lợi VIP sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua.


  Thông tin tính năng VIP vui lòng xem tại: Hệ thống Phúc Lợi VIP  5. PHẦN THƯỞNG
  Gửi lúc 25/03/2020