Bạch Hổ Đường


  thien ha     chien
  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Đỉnh Thiên Lập Địa
  Sinh lực tối đa +300
  Nội lực tối đa +300
  Chống hóa giải sát thương +3%


  Thời hạn vĩnh viễn

  TÊN HÀO QUANG
  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Kiến Long Tứ Hải
  Gia tăng sức tấn công +3%

  Thời hạn vĩnh viễn

  Có thể ẩn/hiện tùy ý

  Gửi lúc 12/07/2023