Hệ thống Uy Danh  TÊN UY DANH
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  CÁCH NHẬN
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

   (có thể cộng dồn)
  Quà Nạp Trọn Đời

  (xem chi tiết)
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

   (có thể cộng dồn)
  Mốc 8.000 Dã Tẩu

  (xem chi tiết)
  Kháng phản đòn +10%

   (có thể cộng dồn)
  Đạt 30 lần Top 1 Tống Kim Ngày

  (xem chi tiết)
  Kháng tất cả +10%

  (có thể cộng dồn)
  Đạt 4 lần Top 1 Tống Kim Tuần
   
  (xem chi tiết)
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (có thể cộng dồn)
  Đạt được quân hàm tống kim
  "Bá Vương"


  (xem chi tiết)
  Công kích kỹ năng +10%

  (có thể cộng dồn)
  Tham gia Vượt Ải mỗi ngày

  (xem chi tiết)
  Kháng tất cả +10%

  (có thể cộng dồn)
  Tham gia Phong Lăng Độ mỗi ngày

  (xem chi tiết)
  Sinh lực tối đa +2000

  (có thể cộng dồn)
  Đạt 40 lần Top 1 Đấu Trường Sinh Tử

  (xem chi tiết)
  Sinh lực tối đa +4000

  (có thể cộng dồn)
  Đạt 4 lần Top 1 Nguyệt Cao Đảo

  (xem chi tiết)
  Tăng công kích lên
  Boss Hoàng Kim +10%

  (có thể cộng dồn)
  Săn Boss Tiểu & Hoàng Kim mỗi ngày

  (xem chi tiết)
  Công kích kỹ năng +10%

  (có thể cộng dồn)
  Đạt 4 lần hạng Đại Phú Hào

  (xem chi tiết)
  Tỉ lệ trọng kích +5%

  (có thể cộng dồn)
  Mở đủ 10 Bảo Rương Kiếm Gia

  (xem chi tiết)
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (có thể cộng dồn)
  Tham gia Vòng Quay May Mắn mỗi ngày

  (xem chi tiết)
  Hóa giải sát thương +5%

  (có thể cộng dồn)
  Nhận thưởng ở Đại Lộ Danh Vọng

  (xem chi tiết)
  ???

  (có thể cộng dồn)

  Công kích kỹ năng +10%

  (có thể cộng dồn)
  Chiếm Biện Kinh & Lâm An
  ở Công Thành Chiến


  (xem chi tiết)
  Kỹ năng vốn có +1 cấp

  (có thể cộng dồn)
  Chiến thắng Quốc Chiến Thiên Tử

  (xem chi tiết)
  Uy Danh Đua Top

  Công kích kỹ năng +20%

  (có thể cộng dồn)
  Đua Top
  Phong Lăng Độ - Sinh Tử


  (xem chi tiết)
  Uy Danh Đua Top

  Công kích kỹ năng +20%

  (có thể cộng dồn)
  Đua Top
  Huân Chương Vô Danh


  (xem chi tiết)
  Uy Danh Đua Top

  Công kích kỹ năng +20%

  (có thể cộng dồn)
  Đua Top
  Bạch Hổ Đường


  (xem chi tiết)


  thien ha     chien
  Gửi lúc 19/01/2023