Hệ Thống Danh Hiệu  HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG
  THÔNG TIN DANH HIỆU
  CÁCH NHẬN
  Anh Hùng Thiên Địa

  Sinh lực tối đa +100
  Nội lực tối đa +100
  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt mốc cao nhất ở Quà Nạp Đầu
  Hành Hiệp Trượng Nghĩa

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Hoàn thành 4000 nhiệm vụ Dã Tẩu
  Tuyệt Thế Cao Thủ

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%

  Thời hạn: 1 ngày
  Giành được
  Top 1 Chiến Trường Tống Kim
  Ngày Thường

  Độc Bá Thiên Hạ

  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Kháng tất cả +10%

  Thời hạn: 1 ngày
  Giành được
  Top 1 Chiến Trường Tống Kim
  Chủ Nhật
  Duy Ngã Độc Tôn

  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: 1 ngày
  Giành được
  Top 1 Chiến Thần Tống Kim
  Hàng Tuần
  Chiến Thần Vô Địch

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Tăng tấn công chí mạng +5%

  Thời hạn: 1 ngày
  Giành được
  Top 1 Đấu Trường 1vs300
  Độc Cô Cầu Bại

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Tăng tấn công chí mạng +10%

  Thời hạn: 1 ngày
  Giành được
  Top 1 Nguyệt Ca Đảo
  Võ Thần

  Sinh lực tối đa +100
  Nội lực tối đa +100
  Công kích kỹ năng +5%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Võ Thần (Võ Hiệp 15)
  Võ Thánh

  Sinh lực tối đa +200
  Nội lực tối đa +200
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Võ Thánh (Võ Hiệp 16)
  Vô Song

  Sinh lực tối đa +300
  Nội lực tối đa +300
  Công kích kỹ năng +15%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Vô Song (Võ Hiệp 17)
  Cái Thế

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +20%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Cái Thế (Võ Hiệp 18)
  Đỉnh Phong

  Sinh lực tối đa +700
  Nội lực tối đa +700
  Công kích kỹ năng +30%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Đỉnh Phong (Võ Hiệp 19)
  Chí Tôn

  Sinh lực tối đa +1000
  Nội lực tối đa +1000
  Công kích kỹ năng +50%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Đạt được Chí Tôn (Võ Hiệp 20)
  Hùng Bá Thiên Hạ

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Tiêu diệt 30 lần Boss Cuối trong
  Viêm Đế Sinh Tử
  Long Môn Anh Hùng

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Vận thành công
  10 Xe Tiêu
  Cường Hào Bá Đạo

  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Công kích kỹ năng +10%

  Thời hạn: vĩnh viễn
  Cướp thành công
  10 Xe Tiêu  thien ha     chien
  Gửi lúc 14/12/2022