Võ Lâm Liên Đấu


  DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân
  Sinh lực tối đa +500
  Nội lực tối đa +500
  Kháng tất cả +5%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Nhì
  Sinh lực tối đa +400
  Nội lực tối đa +400
  Kháng tất cả +4%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Ba
  Sinh lực tối đa +300
  Nội lực tối đa +300
  Kháng tất cả +3%


  Thời hạn 20 ngày
  Võ Lâm Liên Đấu Hạng Tư
  Sinh lực tối đa +200
  Nội lực tối đa +200
  Kháng tất cả +2%


  Thời hạn 20 ngày

  Gửi lúc 03/05/2022