Thần Mã Vô Song - Độc Nhất Tại Thiên Địa Võ Lâm
  COMING     SOON
  NPC Bật Mã Ôn - Ba Lăng Huyện 203/199
  1. THẦN MÃ "XÍCH LONG CÂU"
  - Được chế tạo từ Chiến Mã-Phiên Vũ tại NPC Bật Mã Ôn
  2. THẦN MÃ "HÃN HUYẾT LONG CÂU"
  - Phần thưởng cao quý dành riêng cho Top 1 Thiên Hạ Đệ Nhất Bang
  - Xem chi tiết sự kiện tại đây
  3. THẦN MÃ "SIÊU QUANG"
  - Được chế tạo từ Mảnh và Tạo Hóa Siêu Quang
  - Tạo Hóa có thể nhận được khi mở Thiên Trì Bí Bảo
  - Mảnh có thể nhận được từ Sự Kiện Tháng
  4. TIẾN BẬC SIÊU QUANG
  - Siêu Quang có thể tiến cấp lên bậc cao hơn
  - Sử dụng nguyên liệu trọng yếu là Phiên Vũ
  - Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau  Gửi lúc 22/12/2021