Thưởng Quà Nạp Đầu  TÊN DANH HIỆU
  HIỆU ỨNG VÒNG SÁNG
  THÔNG TIN CHỈ SỐ
  Anh Hùng Thiên Địa
  Sinh lực tối đa +100
  Nội lực tối đa +100
  Công kích kỹ năng +5%


  Thời hạn vĩnh viễn

  Gửi lúc 04/12/2020