Ngân Hàng Đầu Tư - Hoàn Lãi 133%
  NPC : Ngân Hàng Đầu Tư
  Vị trí : Ba Lăng Huyện 200:200
  THÔNG TIN GÓI ĐẦU TƯ  - Mỗi tháng, người chơi có thể mua tối đa 1 Gói Đầu Tư Thường1 Gói Đầu Tư Cao Cấp.
  - Chỉ có thể mua gói kể từ ngày 1 đến ngày 21 hàng tháng.
  - Sau khi mua gói đầu tư, người chơi có thể nhận ngay lượt hoàn lãi đầu tiên.
  - Lượt nhận lãi tiếp theo sẽ bắt đầu tính từ 0h00 ngày kế tiếp.
  - Số lần hoàn trả không cộng dồn, mỗi ngày chỉ nhận được tối đa 1 lần. Nếu quên nhận hôm nay thì vẫn có thể nhận vào ngày mai. Nhận đủ 7 lần là kết thúc.
  - Dữ liệu gói đầu tư sẽ reset vào lúc 0h ngày 1 hàng tháng.
  - Trường hợp người chơi chưa nhận hết lãi của tháng trước, khi qua tháng mới sẽ bị xóa hết dữ liệu, hệ thống không chịu trách nhiệm về vấn đề này.  LỢI ÍCH MANG LẠI
  - Tiền lãi sẽ được hoàn trả dưới dạng Tiền Đồng (Khóa) và Kim Nguyên Bảo (Khóa)
  - Giá trị tương dương với Tiền Đồng và Kim Nguyên Bảo thường
  - Có thể dễ dàng quy đổi giữa Tiền Đồng (Khóa) <> KNB (Khóa) <> Ngân Phiếu (Khóa) tại Tiền Trang
  - Các tính năng có thể sử dụng Tiền Đồng (Khóa):

  1. Cửa Hàng Đầu Tư
  - Sử dụng để mua các vật phẩm trong shop đầu tư ngay tại NPC Ngân Hàng Đầu Tư
  - Tất cả vật phẩm trong shop đều là vật phẩm khóa


  2. Nhiệm Vụ Dã Tẩu
  - Sử dụng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ
  - Ưu đãi Vip vẫn được áp dụng khi dùng Tiền Đồng (Khóa)
  - Link chi tiết: Dã Tẩu

  3. NPC Sứ Giả Sự Kiện
  - Mua Chìa Khóa Bạc và Chìa Khóa Đồng
  - Ưu đãi Vip vẫn được áp dụng khi dùng Tiền Đồng (Khóa)
  - Khi mua bằng Tiền Đồng (Khóa), Chìa Khóa Bạc và Chìa Khóa Đồng sẽ là vật phẩm khóa, không thể giao dịch
  - Tuy nhiên, những vật phẩm nhận được sau khi sử dụng vẫn có thể giao dịch bình thường
  - Link chi tiết: Khai Mở Hoàng Kim

  4. NPC Lão Lão
  - Chế tạo vật phẩm sự kiện
  - Ưu đãi Vip vẫn được áp dụng khi dùng Tiền Đồng (Khóa)
  - Khi chế tạo bằng Tiền Đồng (Khóa), vật phẩm sự kiện sẽ là vật phẩm khóa, không thể giao dịch
  - Tuy nhiên, những vật phẩm nhận được sau khi sử dụng vẫn có thể giao dịch bình thường
  - Link chi tiết: Sự Kiện Hàng Tháng
  Gửi lúc 19/11/2020