Đấu Trường Sinh Tử - 1 Chọi 300
  ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  - Đẳng cấp yêu cầu: Từ level 120 trở lên
  - Chi phí tham gia: 50 vạn lượng
  - Giới hạn tham gia: tối đa 300 người
  - Thời gian diễn ra: 21h00 - 21h30 hàng ngày


  HƯỚNG DẪN THAM GIA
  Bước 1: Đến NPC Lễ Quan ở Tương Dương – chọn Tham Gia Đấu Trường Sinh Tử
  - Có 10 phút để báo danh và 20 phút thi đấu.
  - Khi báo danh, không được mang Tiền Đồng và Thuốc Lag trong Hành Trang.
  - Sau 10 phút, hệ thống sẽ tự động đưa người chơi vào khu vực thi đấu.
  Bước 2: Bắt đầu Thi Đấu
  - Trong khu vực thi đấu, nhân vật không thể chat chữ, không hiển thị tên.
  - Tiêu diệt 1 người sẽ nhận được 5.000.000 Exp cộng dồn.
  - Mục tiêu là phải tiêu diệt toàn bộ đối thủ, ai sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng.
  - Sau 15 phút thi đấu, nếu vẫn chưa phân thắng bại, hệ thống ngay lập tức gom tất cả người chơi vào 1 khu vực lôi đài thu nhỏ. Lúc này, tất cả người chơi sẽ chuyển sang trạng thái đồ sát để phân thắng bại.
  - Sau khi hết giờ, nếu vẫn bất phân thắng bại, hệ thống sẽ tính ai tiêu diệt được nhiều đối thủ hơn sẽ giành chiến thắng.


  PHẦN THƯỞNG TOP 1 ĐẤU TRƯỜNG
  Người chơi tiêu diệt nhiều đối thủ nhất hoặc là người sống sót cuối cùng trong đấu trường sinh tử sẽ nhận được  Lưu ý:
  - Phần thưởng Top 1 sẽ được nhận tại Lễ Quan thành Tương Dương sau khi trận đấu kết thúc.
  - Chiến Thần Bảo Rương là vật phẩm khóa - không thể giao dịch.
  - Phần thưởng nhận được khi mở bảo rương sẽ có thể giao dịch.

  Gửi lúc 01/10/2020