Hướng dẫn cách thức đổi trang bị Xanh
  NPC : Thợ Rèn
  Vị trí : Đứng ở các Thành Thị và Thôn Trang
  - Đến gặp NPC Thợ Rèn để tiến hành đổi trang bị Xanh.


  - Dùng 1 điểm Phú Hào hoặc 1000 điểm Tống Kim để đổi 1 trang bị Xanh.
  - Trang bị nhận được sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.


  *CÁCH NHẬN ĐIỂM PHÚ HÀO
  - Đến gặp NPC Chủ Tiền Trang ở các Thành Thị
  - Đổi 1 điểm Phú Hào sẽ tiêu tốn 10 vạn lượng.
  - Đối với nhân vật có phúc lợi VIP sẽ được ưu đãi giảm giá tiền vạn khi đổi.


  Thông tin tính năng VIP vui lòng xem tại: Hệ thống Phúc Lợi VIP
  Gửi lúc 06/03/2020