Đoán Hoa Đăng
  NPC : Sứ Giả Hoa Đăng
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (199:198)

   

  - Thời gian diễn ra: 14h30 - 15h30 và 20h00 - 21h00 mỗi ngày
  - Yêu cầu cấp độ: 50+
  - Trả lời đúng 1 lượt hoa đăng sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên 5->15 điểm hoa đăng
  - Mỗi ngày được trả lời đúng tối đa 20 lượt hoa đăng
  - Điểm Hoa Đăng dùng để mua các vật phẩm trong Shop Hoa Đăng  KHAI ẤN BOSS HOÀNG KIM  Khai Ấn Chú: mua tại Shop Hoa Đăng - 60 điểm
  Linh Hồn Đơn (Tiểu): nhận được khi tham gia các sự kiện trong game
  Linh Hồn Đơn (Đại): nhận được khi tham gia các sự kiện trong game


  Cách Thức Triệu Hồi
  - Click chuột phải vào Linh Hồn Đơn để sử dụng, nhận được 1 Lệnh Bài Gọi Boss
  - Yêu cầu phải có Khai Ấn Chú trong Hành trang
  - Mỗi lần sử dụng tiêu tốn 1 Linh Hồn Đơn + 1 Khai Ấn Chú + 300 vạn lượng
  - Linh Hồn Boss (Tiểu) -> nhận được Lệnh Bài Gọi "Boss Tiểu Hoàng Kim" -> dùng để triệu hồi ngẫu nhiên 1 Boss Tiểu
  - Linh Hồn Boss (Đại) -> nhận được Lệnh Bài Gọi "Boss Đại Hoàng Kim" -> dùng để triệu hồi ngẫu nhiên 1 Boss Đại

  Lưu ý
  - Không thể gọi Boss trong các khu vực an toàn và khu vực thành thị.
  - Khi gọi Boss thành công, hệ thống sẽ thông báo lên tần số thế giới:
  Tên nhân vật gọi Boss
  Tên Boss được gọi
  Bản đồ gọi Boss (không thông báo tọa độ)
  Vì vậy , bạn hãy chắc chắn rằng mình đủ sức bảo vệ Boss cũng như kết liễu, tránh tình trạng bị người chơi khác cướp mất Boss.
  - Boss có tỉ lệ rớt đồ chuẩn với Boss của hệ thống, Boss của Môn Phái nào sẽ rớt đồ của Môn Phái đó, riêng Boss Kim Quang thì rớt Trang Bị Kim Quang.


  Gửi lúc 01/12/2019