Ưu Đãi Phúc Lợi - Đại Hiệp
  NPC: Phúc Lợi Đại Hiệp
  Vị trí: Trung tâm Ba Lăng Huyện (200:200)

  1. NÂNG CẤP BẬC ĐẠI HIỆP

  - Có tổng cộng 15 cấp bậc Đại Hiệp
  - Mỗi cấp bậc sẽ yêu cầu một lượng điểm Đại Hiệp để lên cấp.

  - Mỗi ngày nhân vật sẽ có tối đa 10 lần nâng điểm, mỗi lần nâng sẽ nhận được 50 điểm và tiêu tốn 50 tiền đồng.


  2. HỘP QUÀ ĐẠI HIỆP

  - Mỗi ngày nhân vật được phép mua 1 hộp quà Đại Hiệp ở mỗi cấp độ tương ứng.
  - Ví dụ:
  Nếu nhân vật đạt Đại Hiệp 3 thì mỗi ngày sẽ có thể mua tổng cộng 3 hộp: 1 hộp quà Đại Hiệp 1, 1 hộp quà Đại Hiệp 2 và 1 hộp quà Đại Hiệp 3.
  Lưu ý: Hộp quà Đại Hiệp là vật phẩm khóa, không thể giao dịch.


  3. ƯU ĐÃI ĐẠI HIỆP

  - Khi nhân vật tăng cấp Đại Hiệp sẽ nhận được ưu đãi giảm 30-50% lượng chi phí tiêu tốn khi tham gia các tính năng và sự kiện trong game.
  Gửi lúc 30/09/2019