Tinh Xảo Vô Danh - Cường Giả Siêu Thần
  NPC : Vô Danh Cường Giả
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (203:198)
  1. Chế tạo Nhẫn Vô Danh

  Nguyên liệu:


  Mảnh Vô Danh Giới Chỉ

  Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn

  Nhận được khi tham gia các sự kiện đặc biệt của game
  -------------------------

  Vô Danh Giới Chỉ = 10 Mảnh Vô Danh Giới Chỉ + 10.000 Điểm Danh Vọng + 10.000 Điểm Phú Hào + 1.000 Điểm Hoàng Kim + 10.000 Vạn Lượng

  Vô Danh Chỉ Hoàn = 10 Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn + 10.000 Điểm Danh Vọng + 10.000 Điểm Phú Hào + 1.000 Điểm Hoàng Kim + 10.000 Vạn Lượng

  Tỉ lệ thành công: 50%. Rớt sẽ mất nguyên liệu, chỉ còn lại Mảnh Vô Danh.

  *Điểm Phú Hào nhận được bằng cách đổi từ Tiền Vạn ở NPC Chủ Tiền Trang (xem chi tiết)
  *Điểm Hoàng Kim nhận được bằng cách dung luyện trang bị hoàng kim ở NPC Hoàng Kim Tôn Giả (xem chi tiết)


  2. Nâng Cấp Tinh Xảo Vô Danh

  Nguyên liệu:


  Hoàng Phượng Nhất Ngọc

  Mua tại Kỳ Trân Các, giá 100 xu/cái
  -------------------------  3. Lưu ý quan trọng

  - Khi nâng cấp thất bại, sẽ mất hết nguyên liệu, chỉ còn lại [Tinh xảo] Vô Danh cấp bậc hiện thời
  - Dòng thuộc tính Kháng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở mỗi cấp bậc
  - Chỉ số ở mỗi dòng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cấp bậc càng cao thì chỉ số càng lớn
  - Từ bậc Tinh Xảo cấp 1 đến cấp 8, dòng "Kỹ năng vốn có" sẽ xuất hiện ngẫu nhiên từ +1 tới +2
  - Đặc biệt, ở bậc Tinh Xảo cấp 9, dòng "Kỹ năng vốn có" sẽ cố định là +2 và ở cấp 10 là +3
  - Mang 2 Nhẫn Vô Danh đồng cấp mới có thể kích hoạt tất cả các dòng thuộc tính.


  4. Trùng Luyện Tinh Xảo

  - Khi chỉ số của nhẫn không được như ý, người chơi có thể lựa chọn trùng luyện để tẩy lấy dòng mới
  - Việc trùng luyện áp dụng kể từ Tinh Xảo Cấp 4 đến Cấp 10
  - Trùng Luyện sẽ cho ra các dòng thuộc tính ngẫu nhiên.

  Ví dụ khi trùng luyện nhẫn cấp 10, yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 10
          + 1.000 điểm hoàng kim
          + 10.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 100%


   
  Gửi lúc 06/09/2018