Quyết Chiến Phong Lăng Độ
  COMING SOON  Điều kiện

  • - Tham gia vào 10 phút đầu mỗi giờ, bắt đầu từ 12h00 đến 23h00.
  • - Tham gia cần 1 lệnh bài Phong Lăng Độ (săn Boss Sát Thủ rơi ra hoặc mua tại Bảo Vật giá 30xu)
  • - Yêu cầu cấp độ 90 trở lên.
  • - Chi phí 5 vạn lượng
  • - Mỗi ngày được tham gia tối đa 3 lần
  • - Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.


   Giới hạn

   3 Bến lên cùng 1 Thuyền
   : Tối đa 100 người trên thuyền. Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.
  NPC liên quan

  NPCGhi chú

  Thuyền Phu Giáp
  - Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.
  - Tính chất:
   Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.

  Thuyền Phu Ất/Bính
  - Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.
  - Tính chất:
   Đăng kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.

  Thủy Tặc
  Đại Đầu Lĩnh
  - Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.  PHẦN THƯỞNG TIÊU DIỆT BOSS:
  Điểm Kinh Nghiệm
  Tiên Thảo Lộ 1h
  Tiên Thảo Lộ 8h
  Hộp Khoáng Thạch Ẩn
  Huyền Tinh Bảo Rương
  Bảo Rương Hoàng Kim
  Bảo Rương Thủy Tặc  Khi mở Bảo Rương Thủy Tặc , có cơ hội nhận được các phần thưởng sau :
  Ngẫu nhiên nhận Exp:
  - 10.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 20.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 30.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 40.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 50.000.000 điểm kinh nghiệm
  - Trang bị An Bang
  - Trang bị Định Quốc
  - Trang bị Nhu Tình
  - Trang bị Hiệp Cốt

  Gửi lúc 16/09/2014